HAGBY GÅRD

HAGBY GÅRD

Hagby Gård bedriver småskalig produktion och tillhandahåller kvalitetsprodukter nära konsumenten.

Fåglarna föds upp naturligt och etiskt riktigt med tillgång till stora ytor och utevistelse. Spannmålet odlas givetvis ekologiskt på egen gård och Hagby Gård ombesörjer också hela slaktprocessen och kan därmed försäkra om god hantering!

Läs mer på hagbys.se