VIN & BIN

VIN & BIN

Vin & Bin är ett familjeföretag och drivs av Simon Höjeberg och Magdalena Fraser tillsammans med  sönerna Tore och Knut. Den huvudsakliga verksamheten har kommit att bli biodling och honungsförädling, samt småskalig livsmedelstillverkning av sylt och chutneys, där det sötars med  honung.

Läs mer på vinochbin.se